/Torvet 2.jpg

Torvet 2

 HJørnehuset er opført for købmand F.W.Lampe i 1854 som en enetages grundmuret bygning indrettet til butik og beboelse. Et sidehus syd i gården opført dels af grundmur og bindingsværk indeholdt hestestald og vognremise.
 /Torvet 5.jpg

 Torvet 5 

Hjørnehuset blev opført i 1877 for Købmand Thorvald Pedersen.
Ved opførelsen var huset rigt udsmykket af gesimser og profilerede fordakninger og indfatninger, refunderet underetage og skifferbelagt tag.
 /Jernbanegade 3.jpg

 Jernbanegade 3

Forhuset er bygget i 1879 for Drejer Hoff " i den projekterede passage fra Torvet til Jernbanegade " den var allerede fra begyndelsen indrettet til butik med stor spejlglasrude. I 1888 blev forhuset forlænget med tre alen mod nord.
/Maribo station.jpg 

 Nørregade 4

Maribo første privat stations bygning i Nørregade, som var Bandholm-Maribo Jernbaneselskabs bane,  blev indviet den 2 november 1869. Den første midlertidige træbygning lå lige nord for Lollandsbanen nuværende banegård. I 1870 blev der imidlertid indrettet en stationsbygning i Gardes gård. Den nordlige del af den bevarede var remisen, mens den søndre del indeholdt kontor og ventesal med udgang til Qvades grund, mod vest er de rundbuede vindue fra stations anlægget bevaret.
 /Qvades gård.jpg

 C.A.Qvades gård Torvet 3

C.A.Qvade var en af de største købmandsgårde i Maribo. Murermester J.C.Mertins byggede den flotte bygning på Torvet i 1856-57 som er fredet. (sidehuset først) for møller L.T.Saunte, han havde meludsalg i forhusets kælder , men ellers var bygningen indrettet som beboelse sidehusene mod øst er bygget i 1876. Mod nord lukker et grundmuret Pakhus (fredet) med teglhængt mansartag fra 1852  det brolagte gårdrum. Pakhuset er skuret og gulkalket over en sortmalet murfod. mod syd en hejsekvist og iøvrigt diverse jenvinduer i taget. 2 rødmalede revledøre, fire små rudede jernvinduer . På gavlens sorttjærede luger og krydsende murankre.
 /Accise boden Søndergade.jpg

 Accise boden Søndergade

Maribo har 4 Acciseboder, denne i Søndergade, en i Nørregade , en i Vestergade og en i Østergade. Acciseboderne  fungerede som denne tids toldsteder, hvor alle beboere fra landet skulle betale skat til Købstaden for at komme ind og handle og når der skulle sælges grise og andre varer og ligeledes købe kolonialvarer og snaps med hjem som Købstaden var det eneste sted hvor snaps kunne købes.