/HuseneBanner.jpg

/MariboTorv.jpg
Maribo Torv
er centrum i den gamle by. Rådhuset er opført i 1857 af den lokale bygmester J.C. Mertins.
Byrådssalen for Lolland Kommune, hvor Lolland kommune holder byrådsmøderne.
 
Bag Rådhuset var der arresthus med mur omkring.
/Torvet7_23.jpg
Torvet 7 - 23
Den imponerende hjørneejendom i nygotisk byggestil blev opført 1856 året før Rådhuset, men af samme bygmester J.C.Mertins. Det var købmand Lauritz Schrøder, der her drev sin købmandsgård.
Her var butikslokaler og beboelse samt chokoladefabrik, savskæreri og hørfabrik.
I Torvet 11 blev digterpræsten Kaj Petersen - senere Munk - født hos garver Carl Emanuel Petersen den 13. januar 1898.
Torvet 17 blev i 1902 købt af Arbejdernes Forsamlingsbygning, kaldt Folkets Hus.
/Torvet20_33.jpg
Torvet 20 - 30
Husrækken her og bag dem, kaldes Bagtorvet. Bebyggelsen er tæt og lav. Nr. 24, 28 og 30 er fra sidste halvdel af 1700-tallet og nogle af de ældst bevarede huse i byen. Bagtorvet var befolket med småhandlende og håndværkere, der havde bolig og værksteder her. Derfor de mange baghuse.
 /Torvet2_18.jpg
Torvet 2 - 18
Husrækken på Torvets vestside er alle fra midten af 1800-tallet.
Nr. 2 blev bygget i 1854 med både butik og beboelse og i nr. 4 var der bagerbutik med bageovnsudbygning.
I nr.12 har der været smedje i 50 år. Byens Borgerskole (betalingsskole) lå i nr. 18 fra 1837 - 44, og den høje skorsten hørte til det brændevinsbrænderi, der også har være her.
Baghusene rummede vaskerum, brænde og lokum.
 
Torvet 3. Den statelige forhus er nyopførte 1819  efter en brand. Her har engang været et hotel "Hotel Stadt Hamburg" Den store købmandsgaard rummede stalde, lagerrum,hakkelo, bolig til tjenestefolk, og det høje Pakhus til korn, som landmændene solgte. I købmandsgården kunne landmændene købe alle fornødenheder og måske besøge skænkestuen.
Omkring 1850 havde Maribo 15 købmandsgårde.
I 2018 solgte C.A.Qvade hele ejendomskomplekset  til Lolland kommune som skal være en del af administrationen.
 /Kapellanstraede.jpg
Kapellanstræde
Det smalle stræde har navn efter den Kapellangård, der har ligget her. Kapellanen var en hjælpepræst. Nu er det kun bygningen nr. 6 - 12 der er tilbage. Nr. 2 og 4 har været baghus med stald, lade og lo for Torvet nr, 24.
Bindingsværksbygningen har været baghus til Torvet 26, hvor ejerne har været murere, en snedker og en skræddermester.
 /Noerregade.jpg
Nørregade
Nørregade l Vestergade 2 har været een af de store købmandsgårde i Maribo. Siden 1877 og til 1966 har den været i slægten Rougs eje. En stor brand i 1907 ødelagde det meste af komplekset. Landmændene, der kom med varer, kunne opstalde hestene, og i gården var der også lokummer, lager m.m.
I Nørregade 17 findes acciseboden fra 1822. Her, på grænsen mellem by og land, skulle bønderne betale en slags told for at kunne sælge deres varer i byen. Maribo
havde 4 asisseboder. Denne og boden i Søndergade ligger der stadig.
/Broedregade.jpg
Brødregade
Gadens nr. 4 - 12 er bygget i 1847. På hjørnet til Rosengade har der været beboelse og værksteder siden 1839, og engang har huset rummet værtshuset ''Kronborg''.
Gaden udvider sig til "Gåsetorvet''. Nr. 7 er opført omkr. 1800 og fra 1888 har en frøken haft Pogeskole her i 29 år.
I nr. 9 har der været købmandsforretning fra 1930'erne til 1971.
Nr. 16 er opført i 1886, her var byens asyl til børnepasning. Der har i bygningen ogå været vuggestue og børnehave. Institutionen blev nedlagt 1984 og huset revet ned.
Brødregade 18 er opført til sygehus i 1846. Bindingsværksbygningen har været ligstue, brændehus og lokum. Sygehuset ophørte i 1895 og er nu beboelse.