GENERALFORSAMLING
 
Minibyen i Maribo
indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 23. marts 2023 kl. 15
på Hjulsporet 2 i Maribo.
 
Dagsorden iht. foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen

 
 
 Vi mangler kustoder
 
Minibyen mangler kustoder til at varetage billetsalg m.m. i vores udstilling. Udstillingen har åbent i 2023 fra 3. juni til 2. september + uge 42 tirsdag til lørdag fra kl. 11 til 15.
 
Vi ønsker bemanding ugevis, men også gerne enkelt dage.
Er du/I interesserede, så kontakt:

Formand Birgit Nielsen, tlf. 61376241
Sekretær Bent Jensen, tlf. 42208807
 
Bestyrelsen

 
 
 
/MariboMiniby_80x80.jpg
Oplev Minibyen i Maribo
Du kan opleve den kulturhistoriske gamle bydel med Maribo gamle Rådhus fra 1857, som en af perlerne, de gamle købmandsgårde bl.a. Købmand Lauritz Schrøders fra 1856, digterpræsten Kaj Munks fødested, Maribo Amt og bys første Sygehus og den flotte bygning på torvet som var købmand C.A. Qvades og mange flere
/murer80x80.jpg
Minimurerne
Minibyen i Maribo har værksted på Hjulsporet 2, 4930 Maribo. Her arbejder de frivillige “minimurere/-byggere” med at bygge de flotte små, som store kulturelle bygningsværker, alt i de rigtige materialer. Ligesom de fremstiller tegninger, minimursten, minitagsten, bindingsværk, døre og vinduer samt trappesten i granit osv.
/Husene_80x80.jpg
Om husene
Foreningen  begyndte at opføre bygningerne i 1995.
Størrelsesforholdet er 1:10 og viser nogle af de flotte kulturhistoriske bygninger, som de så ud i perioden 1850 - 1900. Minimurerne er nu startet på det største byggeri det er Maribo Domkirke som er 7,2 m lang, 2,8 m. bred og 4,3 m. høj. Domkirken bliver bygget på stedet, der skal bruges over 100.000 munkesten og ca. 50.000 teglsten plus rigtig mange murede vinduer m.m.
 
 
 
 
 
/MariboMiniby_1.jpg
 
 
 
/murer_Thump.jpg
Åbningstider:  Tirsdag til lørdag 11:00 til 15:00
Fra 3. juni 2023 samt uge 42

/Maribo.png